Styrelsen

Jubäckstugans Styrelse

 

 Ordförande  Kjell Berglund
 Vice Ordförande Göran Sönnerland
 Kassör Jörgen Andersson
 Sekreterare Lage Svensson
 Styrelseledamot Bella Sönnerland
 Styrelsesuppleant Fredrik Sjöberg
 Styrelsesuppleant Anders Liv
  Revisor  Arne Sundström
  Revisor  Ingvar Svensson
 Valberedning  Arne Sundström
 Valberedning  Ingvar Svensson